MultiCulti

^

evenemang

bildgalleri

kontakt

biljetter

Multi

Culti

Kulturförening i Nagu, Åboland

Vårens program/ Kevään ohjelma

Blanka Henriksson berättar om minnesböcker.

Kommunalstugan

30.3.2017 kl. 18

 

Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Festingarna ja Multiculti kanssa.

Vårens program/ Kevään ohjelma

Vem ska trösta Knyttet ?

Framnäs

8.04.2017 kl. 14

 

Teater Kojan sätter upp en föreställning baserad på Tove Janssons välkända bok, Vem ska trösta Knyttet? En färggrann, tankeväckande föreställning som behandlar känslan av utanförskap, svårigheten i att möta sig själv och styrkan i att få vara tillsammans. Föreställningen väver ihop berättardelar, dans, dialog och musik. Ny instrumental musik är komponerad för föreställningen.

Föreställningen rekommenderas för barn i ålder 4-104 Föreställningslängd: ca 40 min

Regi: Ida Törnroos
På scen: Axel Hanses, Kaisa Lallukka, Ida Törnroos Musik: Simon Strömsund
 Scenografi: Simon Strömsund

Föreställningen är gratis för barn, vuxna betalar 10 €

Arrangörer Multiculti och Nagu Ungdomsförbund i samarbete med Folkhälsan i Nagu

 

Vastaperustetun paikallisen teatteriryhmä Teater Kojanin lastennäytös Vem ska trösta Knyttet? on värikäs ja ajatuksia herättävä esitys, jossa yhdistellään kertojaosuuksia, dialogia, tanssia ja musiikkia. Esitykseen on sävelletty uutta instrumentaalista musiikkia. Myös suomenkileisten lasten on helppo ymmärtää .

Vårens program/ Kevään ohjelma

Va veit du om Nagu?

13.5.2017

 

Hembygdstur till Korpo där vi besöker Viktor Westerholmutställningen, Korpo gård och avslutar med sopplunch på Nestor.

Kotiseururetki  Korppooseen, jossa vierailemme Viktor Westerlund näyttelyssä,  Korpo gårdissa ja syömme keittolounaan Nestorissa

Arrangörer/järjestäjät Multiculti och Pro Nagu/Pro Nauvo

Sommarens program/ Kesän ohjelma

De vita Päron

Nagu södra hamn

17.06.2017 kl. 10–13

 

Potatisfestivalen är en familjefest med fritt tillträde. Potatisproducenter och andra lokala företagare inbjuds att servera potatisbaserad mat och annat närproducerat. Barn och vuxna deltar med sång, musik och dans. Årets potatisknöl utses.

Samarbete med Pro Nagu, Nagu Ungdomsförening och andra lokala föreningar

 

Perunafestivaali  on perhetapahtuma ja sinne on vapaa pääsy. Perunantuottajia ja muita paikallisia yrittäjiä kutsutaan tarjoamaan perunapohjaisia ruokia ja muuta lähellä tuotettua. Lapset ja aikuiset voivat osallistua lauluun, musiikkiin ja tanssiin. Vuoden perunaknööli julistetaan. Perunatapahtuma järjestetään yhteistyössä Pro Nauvon, Nagu Ungdomsföreningin ja muiden paikallisten yhdistysten kanssa.

Sommarens program/ Kesän ohjelma

Ur kamarn

L'Escale

08.07.2017

 

Multiculti samarbetar med Nagu kammarmusikdagar genom olika stödåtgärder, som t. ex översättningar och marknadsföring. Vi bygger också broar mellan de professionella kammarmusikerna och unga musikaliska förmågor från skärgården, som vi lockar ”ur kamarn” till en informell gemensam gratiskonsert under L’Escales grilltak. Ungdomarna får själva utforma konsertens program och verka som konferencierer i samråd med kammarmusikdagarnas konstnärliga ledare.

 

Multiculti tukee Nauvon kamarimusiikkipäiviä mm. auttamalla käännöksissä ja markkinoinnissa. Rakennamme myös siltoja ammattimuusikoiden ja saariston musikaalisten nuorten välille L’Escalen grillikatoksessa järjestettävän epämuodollisen yhteisen ilmaiskonsertin avulla. Nuoret saavat itse koostaa konsertin ohjelman ja toimia juontajina yhteisymmärryksessä kamarimusiikkipäivien taiteellisen johtajan kanssa.

Sommarens program/ Kesän ohjelma

Familjefest under forneldarnas natt

Muinaistulien yön perhetapahtuma

Framnäs

26.08.2017

 

Multiculti deltar tillsammans med Nagu FBK, Hembygdens väl, Nagu Rotary, NUF och staden som part i forneldsfesten som ordnas av en särskild arbetsgrupp. Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla aktörer i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet.

 

Multiculti osallistuu muinaistulien yön perhetapahtuman järjestämiseen. Muita työryhmän osapuolia ovat Nagu FBK, Hembygdens väl, Nagu Rotary, NUF ja Paraisten kaupunki. Perhetapahtuman järjestäminen tuo esiin yhdistysten merkittävää roolia Nauvon kulttuuritarjonnan toimijoina. Nuorilla on tärkeä rooli tapahtuman läpiviemisessä.

8.-10.9.  Korpo kulturgille planerar i samarbete med Multiculti en kulturresa i den åländska skärgården Korpo Kulturgille suunnittelee kulttuurimatkaa Ahvenanmaan saaristoon yhdessä Multicultin kanssa.

Höstens program/ Syksyn ohjelma

Dubbeltrubbel

Stallbacken

07.10.2017

 

Ami Aspelund, Benny Törnroos, Teddy Granroth. Olle Adolfssons  visor Olle Adolphsonin lauluja

Peregrinatio

 

I serien Musica Silentii in Archipelago ger cellisten Markku Luolajan-Mikkola i november i Nagu kyrka sin tredje och sista Bachkonsert på barockcello i serien Peregrinatio. Samarbete med Korpo kulturgille och Houtskär kulturgille och de lokala församlingarna.

Musica Silentii in Archipelago -sarjassa sellisti Markku Luolajan-Mikkola pitää kolmannen ja samalla viimeisen Peregrinatio-sarjan Bach-konsertin soittaen barokkiselloa Nauvon kirkossa marraskuussa. Yhteistyö Korpo kulturgillen, Houtskär kulturgillen ja paikallisten seurakuntien kanssa.

Finland/Suomi 100

 

Multiculti deltar i de aktiviteter som ordnas gemensamt av naguborna för att fira jubileumsåret 2017. Multicultis speciella bidrag till jubileumsåret är ett besök av författaren Merete Mazzarella och filosofen Lars Hertzberg som 25.11. talar om självständighet, självständighetens innebörd – med blickarna riktade mot framtiden.

 

Multiculti osallistuu aktiviteetteihin, joita järjestetään juhlavuoden 2017 juhlistamiseksi. Multicultin erityispanos juhlavuoteen on vierailu 25.11.: kirjailija Merete Mazzarella ja filosofi Lars Hertzberg keskustelevat itsenäisyydestä, itsenäisyyden merkityksestä – katseet suunnattuna tulevaisuuteen.

Barnens ö.  Lasten saari

 

Multiculti vill fortsätta att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och ungdomar som visar särskilt intresse för kultur.

 

Multiculti jatkaa yhteistyötä koulujen opettajien kanssa palkitsemalla lapsia ja nuoria, jotka ovat osoittaneet erityistä kiinnostusta kulttuuriin.

Kulturlunch. Kultuurilounas

 

Kulturluncher med inbjudna föreläsare.

 

Multiculti jatkaa kulttuurilounaiden järjestämistä

ja kutsuu niihin esitelmien pitäjiä.

Flyktingars delaktighet i samhället

Pakolaisten osallisuus yhteiskuntaan

 

Multiculti fortsätter med kulturell verksamhet som främjar integration, kulturell mångfald och flyktingars delaktighet i samhället.

 

Multiculti jatkaa kulttuuritoimintaa, jonka tarkoituksena on edistää integroitumista, kulttuurista monimuotoisuutta ja pakolaisten osallisuutta yhteiskuntaan

Om | Multiculti hjälper kulturen i Nagu att växa.

Föreningens syfte

Kulturföreningen Multicultis syfte  är att stödja olika former av kultur i Nagu. Multiculti fungerar som en medborgarrörelse och har en aktiv medlemskår som i samarbete med andra organisationer uppmuntrar invånarna att aktivt ta kulturen i egna händer och utveckla den. Genom att ordna fester och program vill Multiculti ge Naguborna angenäma upplevelser som kompletterar och stödjer andra föreningars och kulturproducenters verksamhet.

Bli medlem

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i vår förening, klicka här för att fylla i medlemsansökan. Medlemsavgiften är 10€/år. Skicka e-post eller ring oss om du vill bli medlem!

Vår styrelse

Ordförande: Kaarina Karjula

Sekreterare: Mona Hemmer

Kassör: Leo Lillandt

Webmaster: Dan Strömberg

Övriga styrelsemedlemmar:

Alarik Repo, Ari Rosti, Ingeborg Spiik, Mikael Smeds, och Simon Strömsund valdes till styrelsemedlemmar

Suppleant: Ulla-Maija Söderlund

Våra partners

Vi samarbetar med bl. a. Svenska kulturfonden, Pargas stad samt andra föreningar och kulturproducenter i Nagu och den omgivande skärgården.

Bildgalleri | Ett urval bilder från våra evenemang. Välkommen till Nagu!

Bildarkiv

Kontakta oss | Det finns flera sätt att oss.

facebook.com/multiculti.r.f

Ordförande/Puheenjohtaja

Kaarina Karjula

0505407821

kaarina.karjula@gmail.com

 

Sekreterare/Sihteeri

Mona Hemmer

0405060109, info@multiculti.fi

 

Kassör: Mona Hemmer /

Leena Blomberg utanför styrelsen

 

Styrelsemedlemmar:

Leo Lillandt, Alarik Repo, Ari Rosti, Ingeborg Spiik, Ida Törnroos

Suppleant: Gunveig Sundén

e-post: info@multiculti.fi