MultiCulti

^

evenemang

bildgalleri

kontakt

biljetter

Multi

Culti

Kulturförening i Nagu, Åboland

Vårens program/ Kevään ohjelma 2019
 

DEN FULA ANKUNGEN

 

6.4. kl. 13 i Framnäs

Den lokala teaterguppen Teater Kojan ger sin version av  berättelsen DEN FULA ANKUNGEN. En saga om att kläckas i fel bo, den krokiga stigen till att hitta rätt och rätten att få vara. Med fart och förundran tar gruppen ett nutida grepp om H.C. Andersens välkända berättelse. En vacker teaterupplevelse om växtvärk, rädsla för annorlundaskap och modet att våga vara den man är. På scenen Ida Törnroos och Kaisa Lallukka.

Gratis inträde för barn, 10 euro för vuxna.

Multiculti  arrangerar föreställningen i samarbete med Folkhälsan i Nagu och Nagu ungdomsförening .

Paikallinen teatteriryhmä Teater Kojan esittää ruotsiksi versionsa tarinasta DEN FULA  ANKUNGEN. Satu kertoo väärään pesään joutumisesta, vaikeasta matkasta oikeaan paikkaan, ja oikeudesta saada olla. Ryhmä tarttuu vauhdilla ja tuoreella otteella H.C. Andersenin tuttuun tarinaan. Kaunis teatterielämys syntyy kasvukivusta, erilaisuuden pelosta ja rohkeudesta uskaltaa olla oma itsensä. Lavalla Ida Törnroos ja Kaisa Lallukka.

Lapsille ilmainen sisäänpääsy, aikuiset maksavat 10 euroa

Esityksen järjestäjinä Multicultin kanssa Folkhälsan i Nagu ja Nagu ungdomsförening.

 

POESI I SKÄRGÅRDEN/ RUNOA SAARISTOSSA

6.4. kl 18 i Nagusalen

"Samuraj & eldfågel . Kaarina Karjula och Ingeborg Spiik har samlat en cocktail av dikter om livet, om mödrar och män, kultur och åldrande. Dikter som väcker glädje och eftertanke, som skakar om och väcker starka emotioner. Flera kända finländska poeters verk på båda språken ingår i programmet.

Inträde 15 euro inkluderar förfriskningar.

Anmälan till infor@multiculti.fi eller 0405060109

”Samurai ja Tulilintu”. Kaarina Karjula ja Ingeborg Spiik ovat koonneet runosikermän elämästä ja kulttuurista, äideistä, miehistä ja ikääntymisestä. Iloksi ja jälkipuheiksi, koskettamaan ja ravistamaan. Kooste sisältää tunnettujen suomalaisten runoilijoiden tekstejä molemmilla kielillä.

Sisäänpääsyyn  15 euroa sisältyy tarjoulua.

Ilmoittautuminen info@multiculti.fi tai 0405060109. 

VA VEIT DU OM NAGU ?

Multiculti fortsätter i samarbete med bl.a. Nagu Hembygdsförening , Pro Nagu och pensionärsföreningen Festingarna  att öka kunskapen om den omgivande skärgården.

11.5. ordnas en vandring på kyrkogården med Aili Forsell som guide. Därefter lunch på Marthahemmet med diskussioner kring temat.

 

 

Den 19.11 2019 är det 100 år sedan konstnären Victor Westerholm avled.  Multiculti uppmärksammar hans livsgärning tillsammans med andra föreningar i Nagu, bl.a. genom att berätta om dels hans elever med skärgårdskoppling i Ritskolan i Åbo, dels hans vänner i konstnärskollektivet på Åland.

Multiculti jatkaa ympäröivän saariston kotiseututiedon levittämistä yhteistyössä mukana mm. Pro Nagu, eläkeläisyhdistys Festingarna ja Nagu Hembygdsförening

11.5.  järjestetään vaellus kirkkomaalla, oppaana Aili Forsell. Vaelluksen päättää keskustelu aiheesta ja lounas Majatalo Martassa.

 

19.11 2019 tulee kuluneeksi sata vuotta taiteilija Victor Westerholmin kuolemasta.  Yhdessä muiden nauvolaisyhdistysten kanssa Multiculti huomioi hänen elämäntyötään mm. kertomalla hänen Turun piirustuskoulussa opiskelleiden oppilaidensa saaristolaisyhteyksistä, sekä hänen ystävistään Ahvenanmaan taiteilijasiirtokunnassa.

 

15.6 SÄSONGÖPPNING / KESÄKAUDEN AVAUS

PÅ NAGU TORG  NAUVON TORILLA

Nagus femtonde potatisfestival ”De vita Päron” inleder sommarsäsongen på Nagu torg. 
Festivalen är en familjefest med fritt tillträde.
 Multiculti ordnar ett program med främst lokala artister. Barn och vuxna uppträder med sång, musik och dans.  För barnen ordnas olika aktiviteter. Årets potatisknöl utses. Marknadsdelen sköts som ett skilt projekt av projektet Kosthåll med konsumenten i fokus KulTa. Potatisfestivalen arrangeras med andra naguföreningar som
 samarbetspartner.

Nauvon viidestoista perunafestivaali ”De vita Päron” aloittaa kesäsesongin Nauvon torilla. Perunafestivaali on pääsymaksuton perhetapahtuma. Multiculti järjestää ohjelman pääasiallisesti paikallisten artistien voimin. Lapset, aikuiset ja seniorit esiintyvät laulaen, soittaen ja tanssien. Lapsille järjestetään monenlaista toimintaa. Vuoden Perunaknööli valitaan.

Markkinaosuus toteutetaan muiden toimijoiden erillisenä kokonaisuutena KulTa-projektissa. Perunafestivaali järjestetään Nauvon yhteistyössä nauvolaisyhdistysten kanssa

 

  Höstens program/ Syksyn ohjelma 2019

 

31.8. FORNELDSFESTEN VID FRAMNÄS/MUINAISTULTEN JUHLA

Multiculti deltar som part i forneldsfesten ,som ordnas i samarbete mellan Nagu ungdomsförening. Multiculti, Folkhälsan i Nagu, Nagu Rotary , Nagu FBK och staden . Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla inslag i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet.

Multiculti osallistuu muinaistulten juhlaan. Juhlan järjestelytyöryhmään kuuluvat Nagu Ungdomsförening, Folkhälsan i Nagu , Multiculti ja Nagu Rotary, yhteistyössä mukana Nauvon VPK ja kaupunki. Koko perheen tapahtuma tekee näkyväksi yhdistysten arvokkaan panoksen Nauvon kulttuuritarjonnassa. Nuorilla on keskeinen rooli toteutuksessa.

19.10. TEATER JOSEFINAS 20 ÅRSJUBILEUM

Josefina 70 + ger inte upp sitt glitter. Johanna Ringbom och Iiro salmi.

Teater Josefinan  20 -vuotisjuhlaesitys Josefina 70 + ger inte upp sitt glitter. Johanna Ringbom ja Iiro salmi.

 

10.11.MUSICA SILENTII IN ARCHIPELAGO

När höstmörkret ligger som tätast över skärgården ordnar Multiculti en klassisk konsert i Nagu kyrka. Duo Medieval med sopranerna Ui Kontu-Korhonen och Anneliina Koskinen, som  sjunger och musicerar på medeltida instrument.

Tiheimmän syyspimeän aikaan Multiculti järjestää klassisen musiikin konsertin Nauvon kirkossa. Duo Medieval, sopraanot Ui Kontu-Korhonen ja Anneliina Koskinen, laulavat

 

Multiculti planerar dessutom författarbesök och gästspel av någon mindre teatergrupp/musikgrupp ifall resurserna räcker till. Multiculti fortsätter att ordna kulturluncher med inbjuda föreläsare och kulturresor .

Multiculti suunnittelee lisäksi kirjailijavierailua ja jonkun pienemmän teatteri-/ musiikkiryhmän vierailua, mikäli resurssit riittävät. Multiculti järjestää edelleen kulttuurilounaita alustajavierain, sekä teatteri-/taideretkiä.

 

 

Vårens program/ Kevään ohjelma 2017

Blanka Henriksson berättar om minnesböcker.

Kommunalstugan

30.3.2017 kl. 18

 

Sydkustens landskapsförbund i samarbete med Festingarna ja Multiculti kanssa.

 

Vem ska trösta Knyttet?

Framnäs

8.04.2017 kl. 14

 

Teater Kojan sätter upp en föreställning baserad på Tove Janssons välkända bok, Vem ska trösta Knyttet? En färggrann, tankeväckande föreställning som behandlar känslan av utanförskap, svårigheten i att möta sig själv och styrkan i att få vara tillsammans. Föreställningen väver ihop berättardelar, dans, dialog och musik. Ny instrumental musik är komponerad för föreställningen.

Föreställningen rekommenderas för barn i ålder 4-104 Föreställningslängd: ca 40 min

Regi: Ida Törnroos
På scen: Axel Hanses, Kaisa Lallukka, Ida Törnroos Musik: Simon Strömsund
 Scenografi: Simon Strömsund

Föreställningen är gratis för barn, vuxna betalar 10 €

Arrangörer Multiculti och Nagu Ungdomsförbund i samarbete med Folkhälsan i Nagu

 

Vastaperustetun paikallisen teatteriryhmä Teater Kojanin lastennäytös Vem ska trösta Knyttet? on värikäs ja ajatuksia herättävä esitys, jossa yhdistellään kertojaosuuksia, dialogia, tanssia ja musiikkia. Esitykseen on sävelletty uutta instrumentaalista musiikkia. Myös suomenkileisten lasten on helppo ymmärtää .

Vårens program/ Kevään ohjelma

Va veit du om Nagu?

13.5.2017

 

Hembygdstur till Korpo där vi besöker Viktor Westerholmutställningen, Korpo gård och avslutar med sopplunch på Nestor.

Kotiseururetki  Korppooseen, jossa vierailemme Viktor Westerlund näyttelyssä,  Korpo gårdissa ja syömme keittolounaan Nestorissa

Arrangörer/järjestäjät Multiculti och Pro Nagu/Pro Nauvo

Sommarens program/ Kesän ohjelma

 

 

Sommarens program/ Kesän ohjelma 2017

Familjefest under forneldarnas natt

Muinaistulien yön perhetapahtuma

Framnäs

26.08.2017

 

Multiculti deltar tillsammans med Nagu FBK, Hembygdens väl, Nagu Rotary, NUF och staden som part i forneldsfesten som ordnas av en särskild arbetsgrupp. Familjefesten är ett evenemang som synliggör föreningarna som värdefulla aktörer i Nagus kulturutbud. Ungdomarna spelar en viktig roll i genomförandet.

 

Multiculti osallistuu muinaistulien yön perhetapahtuman järjestämiseen. Muita työryhmän osapuolia ovat Nagu FBK, Hembygdens väl, Nagu Rotary, NUF ja Paraisten kaupunki. Perhetapahtuman järjestäminen tuo esiin yhdistysten merkittävää roolia Nauvon kulttuuritarjonnan toimijoina. Nuorilla on tärkeä rooli tapahtuman läpiviemisessä.

8.-10.9.  Korpo kulturgille planerar i samarbete med Multiculti en kulturresa i den åländska skärgården Korpo Kulturgille suunnittelee kulttuurimatkaa Ahvenanmaan saaristoon yhdessä Multicultin kanssa.

Barnens ö. Lasten saari

 

Multiculti fortsätter att i samarbete med skolornas lärare premiera barn och unga som visat särskilt intresse för kultur. Vi vill gärna bjuda skolan

eller dagis på kulturupplevelser. Vi försöker också involvera ungdomarna i planering och genomförande av många evenemang.

Multiculti palkitsee edelleen yhteistyössä koulujen opettajien kanssa sellaisia lapsia ja nuoria, jotka osoittavat erityistä harrastuneisuutta kulttuuriin. Pyrimme myös saamaan nuoria mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan monia tapahtumia.

Kulturlunch. Kultuurilounas

 

Kulturluncher med inbjudna föreläsare.

 

Multiculti jatkaa kulttuurilounaiden järjestämistä

ja kutsuu niihin esitelmien pitäjiä.

Flyktingars delaktighet i samhället

Pakolaisten osallisuus yhteiskuntaan

 

 

Under 2019 kommer Multiculti fortsättningsvis att stöda och delta i kulturverksamhet som utvecklas i växelverkan mellan de flyktingar som bosatt sig i Nagu och naguborna

Vuonna 2019 Multiculti tulee edelleen tukemaan ja olemaan osana pakolaisten ja nauvolaisten kulttuurista vuorovaikutusta.

Om | Multiculti hjälper kulturen i Nagu att växa.

Föreningens syfte

Kulturföreningen Multicultis syfte  är att stödja olika former av kultur i Nagu. Multiculti fungerar som en medborgarrörelse och har en aktiv medlemskår som i samarbete med andra organisationer uppmuntrar invånarna att aktivt ta kulturen i egna händer och utveckla den. Genom att ordna fester och program vill Multiculti ge Naguborna angenäma upplevelser som kompletterar och stödjer andra föreningars och kulturproducenters verksamhet.

Bli medlem

Du är välkommen att ansöka om medlemskap i vår förening, klicka här för att fylla i medlemsansökan. Medlemsavgiften är 10€/år. Skicka e-post eller ring oss om du vill bli medlem!

Vår styrelse

Sekreterare/Sihteeri

Mona Hemmer

0405060109, info@multiculti.fi

 

Kassör: Mona Hemmer /

Leena Blomberg utanför styrelsen

 

Styrelsemedlemmar:

Leo Lillandt, Alarik Repo, Ari Rosti, Ingeborg Spiik, Ida Törnroos

Suppleant: Gunveig Sundén

Våra partners

Vi samarbetar med bl. a. Svenska kulturfonden, Pargas stad samt andra föreningar och kulturproducenter i Nagu och den omgivande skärgården.

Bildgalleri | Ett urval bilder från våra evenemang. Välkommen till Nagu!

Kontakta oss | Det finns flera sätt att oss.

facebook.com/multiculti.r.f

Ordförande/Puheenjohtaja

Kaarina Karjula

0505407821

kaarina.karjula@gmail.com

 

Sekreterare/Sihteeri

Mona Hemmer

0405060109, info@multiculti.fi

 

Kassör: Mona Hemmer /

Leena Blomberg utanför styrelsen

 

Styrelsemedlemmar:

Taru-Maija Gustafsson

Leo Lillandt

Alarik Repo

Merja Riski

Ari Rosti

Gunveig Sundén
Ann-Helen Saarinen

Ida Törnroos suppleant

 

e-post: info@multiculti.fi